Bảng giá vàng

Bảng giá vàng
Loại vàng
Mua vào
Bán ra
Vàng 610
3.080.000đ
3.280.000đ
Vàng 680
3.170.000đ
3.470.000đ
Vàng 750
3.620.000đ
Vàng 950
4.770.000đ
Vàng 980
5.050.000đ
5.150.000đ
Vàng 990
5.070.000đ
5.170.000đ
Vàng 995
5.090.000đ
5.190.000đ
Vàng 9999
5.160.000đ
5.210.000đ